OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN LuisaParlato.NL

De LuisaParlato.NL Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangedreven door LuisaParlato.NL.

De LuisaParlato.NL Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen in dit document. Uw gebruik van de LuisaParlato.NL Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

LuisaParlato.NL behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de LuisaParlato.NL Website wordt aangeboden, met inbegrip veranderen, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de LuisaParlato.NL Website .

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De LuisaParlato.NL Website kan links naar andere Websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van LuisaParlato.NL en LuisaParlato.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. LuisaParlato.NL is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. LuisaParlato.NL verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van LuisaParlato.NL van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de LuisaParlato.NL Website, garandeert u LuisaParlato.NL dat u niet de LuisaParlato.NL Website te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen. U mag de LuisaParlato.NL Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt de LuisaParlato.NL Website of het gebruik van een andere partij en genot van de LuisaParlato.NL Web Site. U mag op geen verkrijgen of trachten te materialen of informatie verkrijgen via alle middelen die niet voor dat doel beschikbaar wordt gesteld of verstrekt via de LuisaParlato.NL Web Sites.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De LuisaParlato.NL Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en / of andere berichten-of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat om met het publiek te communiceren in het algemeen of met een groep (collectief, “Communicatiediensten”), gaat u akkoord met de Communicatiediensten om alleen maar berichten en verzenden en ontvangen berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zal:

Schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of op andere wijze schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, profane, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u bezit of beheert de rechten daarop of hebben alle noodzakelijke toelatingen ontvangen bevatten.
Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
Adverteren of te koop aanbieden of goederen of diensten kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven.
Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal gedistribueerd kan worden op deze manier.
Falsificeren of wissen Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.
Het beperken of hinderen van andere gebruikers in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten.
Handelen in strijd met gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst.
Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
Handelen in strijd met toepasselijke wetten of voorschriften.
LuisaParlato.NL is niet verplicht toezicht houden op de Communicatiediensten te monitoren. Echter, LuisaParlato.NL behoudt zich het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen te verwijderen naar eigen goeddunken. LuisaParlato.NL behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te allen tijde zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

LuisaParlato.NL behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie zo nodig bekend te maken aan alle toepasselijke wet-en regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag voldoen, of om te bewerken, te plaatsen weigeren of om informatie of materialen te verwijderen, geheel of deel, in LuisaParlato.NL ‘s eigen goeddunken verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. LuisaParlato.NL heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan LuisaParlato.NL niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst Service. Managers en hosts zijn geen gemachtigde LuisaParlato.NL woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van LuisaParlato.NL.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie-en / of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN LuisaParlato.NL OF GEPLAATST OP EEN LuisaParlato.NL WEBSITE

LuisaParlato.NL niet beschouwt de materialen die u verstrekt geen aanspraak op LuisaParlato.NL (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een LuisaParlato.NL Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: ” Inzending “). Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending u De LuisaParlato.NL, de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. LuisaParlato.NL is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of te gebruiken uw Inzending je kan en mag de Inzending op elk moment naar LuisaParlato.NL ‘s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en dat u bezit of anderszins alle rechten te controleren om uw Inzending, zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om verstrekken, plaatsen, toevoegt of in te zenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE LuisaParlato.NL WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. LuisaParlato.NL EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE LuisaParlato.NL WEBSITE ALLEN TIJDE. ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE LuisaParlato.NL WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE TOEGESPITST ADVIES OP UW SITUATIE.

LuisaParlato.NL EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE LuisaParlato.NL WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK . VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE GARANTIE OF ENIGE VORM VAN. LuisaParlato.NL EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET- INBREUK.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN IN GEEN GEVAL ZAL LuisaParlato.NL EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND, ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE LuisaParlato.NL WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN LuisaParlato.NL WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE LuisaParlato.NL WEBSITE OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE LuisaParlato.NL WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS LuisaParlato.NL OF EEN VAN HAAR DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN / RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE LuisaParlato.NL WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE LuisaParlato.NL WEBSITE.

SERVICE CONTACT: webmaster@ray-bit.com

BEEINDIGING / BEPERKING TOEGANG

LuisaParlato.NL behoudt het recht om naar eigen goeddunken, te beëindigen uw toegang tot de LuisaParlato.NL Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan ??op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat Washington, VS u stemt er hierbij toestemming voor de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van King County, Washington, in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband het gebruik van de LuisaParlato.NL Website. Het gebruik van de LuisaParlato.NL Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet gevolg te geven aan alle regels van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en LuisaParlato.NL als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de LuisaParlato.NL Website. LuisaParlato.NL Op de nakoming van deze overeenkomst door zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze overeenkomst doet afbreuk aan LuisaParlato.NL het recht om te voldoen aan de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de LuisaParlato.NL Website of informatie verstrekt aan of verzameld door LuisaParlato.NL met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt bepaald als ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip, maar niet beperkt tot, de garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven vastgelegd, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst van kracht zal blijven. Tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en LuisaParlato.NL met betrekking tot de LuisaParlato.NL Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de de gebruiker en LuisaParlato.NL met betrekking tot de LuisaParlato.NL Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van enige kennisgeving gegeven in elektronische vorm ontvankelijk zijn in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate een d onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

AUTEURS-EN MERKENRECHT:

De inhoud van de LuisaParlato.NL Website is: Van Copyright © 2001-2013 LuisaParlato.NL. en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van werkelijke bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

De als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of moet dit worden afgeleid.

Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Krachtens Titel 17, United States Code, sectie 512 (c) (2), kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht van de Verenigde Staten copyright wet moeten worden gestuurd naar Service Provider is aangewezen vertegenwoordiger. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE WORDT GEEN ANTWOORD. Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.